Untitled Document
 
  Gürültü ölçümü
  Toz ölçümü
  Aydınlatma ölçümü
  Termal Konfor ölçümü
    TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ
 
Termal Konfor Nedir?
Genel olarak bir işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.
Çalışma ortamlarında ısı etkilenmeleri ve konforsuz ortam şartları,iş kazalarının artmasına ve verimin azalmasına sebep olmaktadır.
Kapalı bir ortam içerisinde termal konfor rahatlığının hemen farkına varılmaz, ancak bir süre geçtikten sonra hissedilmeye başlanır. Eğer termal konfor koşulları mevcut değilse önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulur.

Nasıl ölçülür?
Ortamın termal durumunu dört bileşenin değişik oranlardaki bileşimleri aynı termal etkiyi oluşturabilir.Bu nedenle etkiyi tanımlayabilmek için er bir parametrenin ölçülmesi şarttır.
İnsanların bulundukları ortamlarda hissettikleri sıcaklık,kuru termometre ile ölçülen sıcaklık değil,fizyolojik olarak hissettikleri sıcaklıktır.
Bu sıcaklık ise;içinde bulunulan ortamdaki kuru termometre ile ölçülen sıcaklığa,ortamdaki hava akım hızı ve havanın nemine bağlı olarak oluşan sıcaklıktır. Bu üç faktörün etkisinde duyulan sıcaklığa efektif sıcaklık denir.


Termal konfora etki eden diğer faktörler ise:
Yapılan işin niteliği(ağır iş, hafif iş)
Çalışanların fiziki yapısı(zayıf,şişman