Untitled Document
 
  Gürültü ölçümü
  Toz ölçümü
  Aydınlatma ölçümü
  Termal Konfor ölçümü
    AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ
 
AYDINLATMA
İşyerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirir. Aydınlatma öncelikle, yapılan iş ve işlemlerde kalite standartlarının gerektirdiği tüm detayın görülebilmesi için gereklidir. Çalışanların, optimal aydınlatma koşullarında çalıştırılması da onların göz sağlığı ve görme netliğini koruduğu için aynı amaca hizmet eder.
İyi bir aydınlatma düzeninin özellikleri:
Bir aydınlatma düzeninin niteliğini belirleyen faktörler:.
Aydınlatma şiddeti
Eşdüzeyde aydınlatma
Işık yönü ile gölge etkisi
Işık dağılımı
Işıktan yararlanma
Göz kamaşmasının sınırlandırılması
Işığın rengi ve renksel yansıma
İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında
ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. Güvenli
çalışma ortamının sağlanması en önemli önceliklerden biridir ve iş güvenliği koşullarının
iyileştirilmesi işyerindeki tehlikelerin görünür kılınması ile sağlanacaktır. Aydınlatmanın
görsel etkisinin yanında çalışanın kendini iyi hissetmesi, moralinin yüksek olması ve
yorgunluk hissetmemesi gibi biyolojik ve psikolojik etkileri de bulunmaktadır.

İşyerlerinde aydınlatma iş verimini de çok büyük ölçüde etkilemektedir. Aydınlatma öncelikle,
yapılan iş ve işlemlerde tüm detayın görülebilmesi için gereklidir. İş sağlığı ve güvenliği
açısından ise aydınlatmanın işin uygulanan kalite standartlarının gerektirdiği şekilde
yapılmasını ve hata oranlarının azaltılmasını sağlamasının yanında iş kazalarının
önlenmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır.

Aydınlatma açısından uygun çalışma ortamı sağlanırken mümkün olduğu ölçüde gün
ışığından faydalanılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ilerleyen bölümlerde
bahsedilen aydınlatma kriterlerine uygun bir yapay aydınlatma sistemi kurulmalıdır. Gün ışığı
ve yapay aydınlatma sistemlerinin birlikte, dengeli olarak kullanılması uygulanabilirlik
açısından en uygun çözümdür.

ÇALIŞMA ALANI VE YAPILAN İŞE GÖRE AYDINLATMA ŞİDDETİ TABLOSU
SIRA NO
YAPILAN İŞ
ÖNERİLEN AYDINLATMA ŞİDDETİ(LÜX)
1
KABA İŞLER
80-170
2
ORTA İNCELİKTE İŞLER
170-350
3
İNCE İŞLER
350-700
4
ÇOK İNCE İŞLER
700-1000


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNDE YER ALAN EN AZ AYDINLIK DEĞERLERİ
SIRA NO
YAPILAN İŞ
ÖNERİLEN AYDINLATMA ŞİDDETİ(LÜX)
1
AVLU, AÇIK ALANLAR, DIŞ YOLLAR, GEÇİTLER VB.YERLER
20
2
KABA MALZEMELERİN TAŞINMASI, DEPOLANMASI VB. KABA İŞERİN YAPILDIĞI YERLER İLE KORİDOR, YOL VE MERDİVENLER
50
3
KABA MONTAJ İŞLERİNİN YAPILDIĞI YERLER İLE KAZAN DAİRESİ, MAKİNE DAİRESİ, İNSAN VE YÜK ASANSÖRÜ KABİNLERİ, MALZEME STOK AMBARLARI, SOYUNMA VE YIKANMA YERLERİ, YEMEKHANE VE TUVALETLER
100
4
NORMAL MONTAJ, KABA İŞLERİN YAPILDIĞI TEZGAHLAR
200
5
AYRINTILARIN YAKINDAN SEÇİLMESİ GEREKEN İŞLERİN YAPILDIĞI YERLER
300
6
BÜRO VB. SÜREKLİ DİKKAT GEREKTİREN İNCE İŞLERİN YAPILDIĞI YERLER
500
7
İNCELİKLİ İŞLERİN SÜREKLİ YAPILDIĞI YERLER
1000