Untitled Document
 
  İşyeri Hekimliği
  Aşı Uygulamaları
  İşe Giriş Raporu
    İŞE GİRİŞ RAPORU
 
İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU
İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

Firmamız tarafından işe giriş sağlık raporu kapsamında aşağıdaki tetkikler yapılmaktadır;
· İşe giriş sağlık raporu
· Fiziksel muayene
· İşitme testi (odyometri)
· Akciğer grafisi
· Solunum fonksiyon testi
· Kan grubu tespiti
· Aşılama
· Elektro Kardio Grafi (EKG)