Untitled Document
 
  İş Güvenliği Uzmanlık Ve Danışmanlık Hizmetleri
  İşyeri Risk Değerlendirmesi
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri
    İŞYERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 
Risk Değerlendirmesi; firma hakkında detaylı bir araştırma olup, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yapılacak çalışmaların yol haritası ve rehberi olacaktır. En önemli sonucu ise iş kazası ve meslek hastalıklarına yönelik tehlikelerin fark edilmesi ve bertaraf edilmesi için tedbir alınmasının sağlanmasıdır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 10. Maddesi gereği yapılması zorunlu olan risk değerlendirmesi uygulamaları ile İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak zorundadır. Risk değerlendirmesi sonucu işyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükselterek daha sağlıklı ve güvenli bir iş yeri olması sağlanacaktır.

Denizli Çınar OSGB;işletmelerinizin tehlike sınıflarına ve faaliyet esasına göre gerekli sertifika sınıflarına sahip tecrübeli iş güvenliği uzmanı personeli ile işletmenizdeki risk ve tehlike kaynaklarını gerekli risk metodolojisine ve analize tabii tutarak belirlemekte ve sizlere ayrıntılı bir rapor hazırlamak suretiyle risk analizlerini tarafınıza ulaştırmaktadır. Ayrıca bu önemli konuda tarafınıza risk analizi eğitimleri sunmaktadır.

1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğü giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre tüm işyerlerine Risk Değerlendirmesi yaptırma(yapma)zorunluluğu getirilmiştir.
Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

İşveren yükümlülüğü
MADDE 5