Untitled Document
 
  Basınçlı Kaplar
  Kaldırma Araçları
  Elektrik Tesisatı Ve Topraklama
    BASINÇLI KAPLAR
 
Basınçlı Kaplardan Bazıları;
Buhar Kazanları
Kalorifer Kazanları
Kızgın Su Kazanları
Kızgın Yağ Kazanları
Otoklav
Hava Tankı
Basınçlı Kap
Kara Tankeri
Sanayi Gaz Tankeri
Sanayi Gazları Depo Tankı
Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Tankları


İşyerinde bulunan tüm kazanlar her sene ehliyeti Hükümet vaya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından en yüksek çalışma basınçlarının 1.5 katı ile hidrolik basınç testine tabi tutulacaklardır.Test sonuçları rapor haline getirilerek işyerinde bulundurulacaktır.

Periyodik Teknik Kontroller Neden Önemlidir?


Çalışma koşullarına bağlı olarak yukarıda her makinanın bir ömrü vardır. Yukarıda belirtilen basınçlı kaplar, kaldırma ve itme makinaları yapılacak periyodik kontroller ile denetlenerek sağlıklı çalışma ömrü uzatılabilir. Ayrıca emniyetli çalışma periyodu gözetim altında tutularak olası iş kazalarının önüne geçilebilir.


Periyodik teknik kontroller esnasında kontrolü yapılan makinaya ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt altına alınır. Gerekli bölümlerin kalınlık, uzunluk, derinlik, iç ve dış çap ölçümleri yapılır.


Kontrolün son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile deney öncesi yapılan ölçümler karşılaştırılır.


Bu veriler karşılaştırılırken yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve standartlara dayalı yorum ve sonuçlarda bulunulur. Cihazın çalışma durumu ayrıntılarıyla beraber raporlanarak ilgili firmaya teslim edilir.